Evidenční služby:

 • vedení evidence všech vlastníků, nájemníků bytových/nebytových jednotek
 • vedení evidence plateb na základě předepsaných nákladů a nákladů spojených s činností společenství
 • archivace účetních dokladů po dobu 5ti let
 • organizace schůze výboru, zápis

Účetní služby:

 • vedení podvojného účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb.
 • zpracování daňového přiznání
 • zřízení účtu v bance
 • možnost hospodaření s finančními prostředky dle dohody s klientem
 • upomínání dlužníků, kontrola plateb
 • vypracování roční zprávy o hospodaření společenství
 • roční vyúčtování záloh – voda, teplo, elektřina
 • možnost využití SIPO