Činnost: 

 • obstarání běžných i havarijních oprav, udržování a provoz domu a společných technických zařízení včetně výtahů a sítí, předepsaných kontrol, zkoušek, prohlídek a revizí a odstraňování zjištěných závad, 
 • zajištění rekonstrukce a modernizace společných částí domu, včetně zajištění finančních prostředků,
 • zpracování plánu oprav a rozpočtu, výpočet výše příspěvků do fondu oprav,
 • vedení  a archivace dokumentace, vedení podvojného účetnictví společenství, vypracování účetní závěrky a přiznání k daním, vedení mzdové evidence, odvody zdravotního pojištění, daně z příjmů ze závislé činnosti (jsou-li vypláceny odměny čl.výboru),
 • uzavírání smluv k zajištění dodávky tepla a teplé vody, studené vody včetně odpadu, el.energie, odvozu odpadu, vede jednání s dodavateli energií,
 • předepisování záloh na služby s provádění vyúčtování a rozúčtování nákladů 
 • mezi jednotlivé vlastníky v termínech stanovených právními 
 • předpisy a usnesením společenství.
 • zřízení samostatného účtu a přijímání záloh od vlastníků prostřednictvím 
 • příslušných bankovních ústavů a inkasního střediska SIPO, pojištění 
 • domu a odpovědnosti z titulu vlastnictví domu, likvidace pojistných událostí.
 • účast na schůzích společenství, spoluúčast na jejich 
 • plánování a organizační zajištění a další činnosti podle rozhodnutí SVJ.